سوالات متداول  


سایت مردانه بیشتر در مورد چه موضوعاتی صحبت می کند؟
عمده مطالب این سایت در خصوص مسائل اجتماعی و نیازهای مردان ایرانی خواهد بود

آیا سایت مردانه فقط مخصوص آقایان می باشد؟
اکثر مطالب این سایت به مسائل و مشکلات مردان می پردازد ولی خانم ها نیز می توانند خواننده مقالات ما باشند.

top10  یعنی چی ؟
در این بخش شما می توانید به دنبال هر موضوعی باشید به طور مثال ممکن است تاپ تن یک هفته در مورد 10 خودرو سال 2011  باشد و در موضوع بعدی در خصوص بهترین شهرهای دنیا.
Skip Navigation Links
وب سایت مردانه اولین پایگاه اینترنتی مخصوص آقایان می باشد که قصد دارد با فراهم کردن محیط فرهنگی ، آموزشی و ارائه مقالات مرتبط با نیازهای امروز مردان ایرانی، گامی در جهت ارتقاء وب فارسی بردارد.